Умови надання послуг

Користуючись послугами сайту diplom-magistra.com.ua всі користувачі приймають дані умови. Наш ресурс надає послуги і матеріали виключно з метою ознайомлення. Будь-які замовлені інформаційні матеріали обов'язково вимагають самостійного вивчення і додаткової роботи для власного розвитку.

Користувач не зобов'язаний використовувати отримані матеріали як джерело інформації з якими він не згоден. Користувач має повне право редагувати, доповнювати або видаляти матеріали на свій розсуд.

Користувач ресурсу зобов'язується пам'ятати про норми моральності і моралі, діяти сумлінно, дотримуватися свої і чужі права, не здійснювати дії, що суперечать закону.

Публічний договір надання послуг :

  1. ПРЕДМЕТ

1.1. Автор зобов'язується за завданням Замовника надати інформацію і (або) показати на конкретному прикладі порядок і принципи виконання письмової роботи.

1.2. Інформація про замовлення, рекламні матеріали та інші повідомлення можуть бути направлені Замовнику одним або декількома каналами зв'язку - SMS-оповіщенням, повідомленням на електронну пошту, чатом на мобільному телефоні і ін.

1.3. По готовності роботи Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

  1. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА АВТОРА

2.1. Автор зобов'язаний розкрити принципи роботи з матеріалами; показати особливості використання і викладу матеріалу при підготовці текстової роботи (збір, класифікація, систематизація фрагментів з літератури та інших джерел інформації, обробка тексту і його редагування); підготувати зразок оформлення текстової роботи згідно вказаними вимогами Замовника.

2.2 Автор зобов'язується вносити виправлення в текст і здійснювати консультації тільки в межах завдання Замовника в Протягом 30 днів (гарантійний період) після відправки готової роботи. Термін внесення необхідних виправлень і доповнень Автором становить від одного до п'яти днів.

2.3. У разі вимоги внесення змін до представлену роботу, виходять за рамки початкових вимог, Автор може виконати їх за рахунок Замовника.

2.4. Автор зобов'язаний надати Замовнику готову роботу.

2.5. У разі необхідності Автор має право продовжити термін виконання роботи в односторонньому порядку до 3 банківських днів без письмового повідомлення Замовника.

  1. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язаний на момент оформлення замовлення повноцінно сформулювати вимоги і надати всю необхідну інформацію Автору для надання послуг.

3.2. Замовник зобов'язується провести своєчасну оплату послуг Автора.

3.3. Замовник зобов'язаний вивчити представлений зразок готової роботи і на підставі отриманої інформації і знань відповідно до чинного законодавства підготувати роботу самостійно з урахуванням вимог освітнього та будь-якого іншого закладу закладу.

3.4. Замовник має право при наявності конкретних питань (уточнюючих, що деталізують і т.д.) звернутися за консультацією протягом 30 днів після отримання готової роботи.

3.5. При наявності претензій по наданим послугам Замовник зобов'язаний письмово повідомити про це Автора протягом гарантійного періоду.

  1. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг з поточного договору є договірною і визначається Автором.

4.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок.

4.3. Порядок розрахунків:

4.3.1. Замовник в момент оформлення замовлення вносить передоплату в обумовленій сумі;

4.3.2. Сума, що залишилася вноситься в момент передачі Автором Замовнику результатів виконаної роботи.

4.4. При зміні термінів виконання роботи з ініціативи Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися.

4.5. Повернення грошових коштів Замовнику за неналежне виконання результатів виконаної роботи Виконавцем можливий на підставі офіційного документа.

4.6. В окремих випадках Автор має право вимагати у Замовника передоплату своїх послуг в розмірі 100%, а в разі не згоди Замовника на цю умову відмовитися від укладення договору в односторонньому порядку.

4.7. Допускається дострокове виконання робіт Автором, а також 100% передоплата Замовником послуг Автора по цьому договору.

  1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ЗДАЧІ І ОТРИМАННЯ РОБОТИ

5.1. При відсутності у Замовника критеріїв виконання роботи, структурної складової тематичного завдання у вигляді плану Автор виконує роботу на свій розсуд, дотримуючись лише предмету тематичного завдання і його тему.

5.2. При передачі результатів роботи Автором Замовнику за допомогою електронної пошти підтверджує фактом є інтернет сторінка, яка містить інформацію про відправку файлу роботи на електронну пошту Замовника.

5.3. У разі припинення роботи з ініціативи Замовника останній повідомляє Автора про причини і терміні припинення дії договору і оплачує Автору залишок по вже виконану роботу. У разі припинення роботи з ініціативи Автора, останній повідомляє про це Замовника і повертає йому суму внесеної передоплати.

5.4. При відмові прийняти виконану роботу з підстав, не зазначених у договорі, Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в розмірі 100%.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Автор і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Автор не відповідає за зобов'язаннями Замовника в рамках подальшого використання отриманих матеріалів.

6.3. Автор не несе відповідальність за збереження представлених Замовником матеріалів і документів.

6.4. У разі несвоєчасного виконання Автором своїх зобов'язань на термін більше 10-ти робочих днів, Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку з обов'язковим повідомленням про це Автора в письмовому вигляді. Будь-який відсоток виконаної роботи погашається за рахунок передоплати Замовника.

  1. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по справжньому договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти.

7.2. При настанні обставин, зазначених у пункті

7.1 цього договору, кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них іншу Сторону.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Права на готову роботу за цим договором в будь-якій формі належать Автору і Замовнику в рівній ступеня, передача результатів роботи третій стороні може бути здійснена Замовником без узгодження з Автором.

8.2. У разі виникнення суперечностей, надання послуг за Договором призупиняється до їх повноговрегулювання. Всі неврегульовані розбіжності за фактом виконання Договору вирішуються з урахуванням положень цього Договору, листування сторін і відповідно до чинного законодавства. В іншому випадку сторони мають право звернутися до суду.